Regionalt program för arbetet med förorenade områden i Uppsala län 2018-2020

Om publikationen

Löpnummer: 2017:09

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1400-4712

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 36

Publikationstyp: Rapport

Rapportomslag till meddelandeserie 08-2017

Länsstyrelsens regionala program beskriver Miljöskyddsenhetens arbete med förorenade områden i Uppsala län. Rapporten beskriver verksamhetsplaneringen, läget i länet och en plan på fortsatt arbete under en treårsperiod.

Kontakt