Regionalt program för arbetet med förorenade områden i Uppsala län 2018-2020

Om publikationen

Löpnummer:
2017:09
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Rapport
Rapportomslag till meddelandeserie 08-2017

Länsstyrelsens regionala program beskriver Miljöskyddsenhetens arbete med förorenade områden i Uppsala län. Rapporten beskriver verksamhetsplaneringen, läget i länet och en plan på fortsatt arbete under en treårsperiod.

Kontakt