Regionalt miljöövervakningsprogram för Uppsala län 2009-2014

Om publikationen

Löpnummer: 2009:09

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1400-4712

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 56

Publikationstyp: Rapport

2009 09

Den regionala miljöövervakningen i Uppsala län sker i samverkan med Naturvårdsverket, övriga län (främst inom Mälarregionen), ideella organisationer, vatten- och vattenvårdsförbund samt Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

Länsprogrammet som tagits fram för 2009-2014 består av övervakningsprogram inom områdena Sötvatten, Kust och hav, Miljögiftssamordning, Landskap, Våtmark och Jordbruksmark.

Övervakning som rör programområde Luft och Hälsoövervakning, vilken utförs av andra aktörer än Länsstyrelsen, beskrivs i den inledande texten samt i bristanalysen.

Kontakt