Regional strategi för jämställdhet 2018–2020

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Strategi
Regional strategi för jämställdhet 2018–2020

Länsstyrelsen i Uppsala län har tillsammans med länets kommuner, myndigheter och idéburen sektor tagit fram en strategi som kan bidra till att påskynda arbetet för jämställdhet och samtidigt ta hänsyn till regionala förutsättningar och behov.

Kontakt