Regional strategi för jämställdhet 2018–2020

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 24

Publikationstyp: Strategi

Regional strategi för jämställdhet 2018–2020

Länsstyrelsen i Uppsala län har tillsammans med länets kommuner, myndigheter och idéburen sektor tagit fram en strategi som kan bidra till att påskynda arbetet för jämställdhet och samtidigt ta hänsyn till regionala förutsättningar och behov.

Kontakt