Regional plan för infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
95
Publikationstyp:
Rapport
Regional plan för infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon

Det är viktigt att det finns publika tankställen för förnybara drivmedel och laddplatser för laddbara fordon.

Länsstyrelsen har tillsammans med Region Uppsala gett ett gemensamt uppdrag till BioDriv Öst att ta fram en regional plan för denna infrastruktur. Rapporten beskriver nuläget och tänkbara scenarier för behovet av drivmedel, ger förslag på en drivmedelsstrategi och var i länet det är lämpligt att komplettera med nya mackar för förnybara drivmedel samt var det behövs laddinfrastruktur.

I Uppsala län står transporter för den enskilt största delen av klimatpåverkan och utgör därför en självklar utgångspunkt för klimatarbetet på regional nivå.

Denna plan ska utgöra ett stöd och vara vägledande för olika aktörers planering av drivmedelsinfrastruktur i länet, gärna samordnat i ett storregionalt sammanhang, eftersom transporter inte upphör vid länsgränsen.

Planen utgör ett kunskapsunderlag för länets klimat- och energistrategi, länets åtgärdsprogram för miljömålen för klimat och energi samt till den regionala utvecklingsstrategin.

Kontakt