Regional miljöövervakning av rikkärr i Uppsala län 2015–2020

Om publikationen

Löpnummer:
2020:4
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
62
Publikationstyp:
Rapport
Regional miljöövervakning av rikkärr i Uppsala län 2015–2020

Denna rapport sammanfattar resultaten av de inventeringar av rikkärr inom regional miljöövervakning som gjorts i Uppsala län 2016-2019 och referera även till de inventeringar som gjorts med annan metod 2004/2005 och 2011. I slutet av rapporten finns också en beskrivning av respektive objekt och eventuella åtgärdsbehov.

Inventeringen har utförts genom ett systematiskt och jämnt fördelat utlägg av 0,5*0,5 m:s provrutor (oftast 50 st) och i dessa uppföljning av för miljön särskilt utvalda indikatorarter och egenskaper. 21 rikkärr i naturreservat och natura 2000 områden och 15 rikkärr på privatmark har inventerats i länet.

Inventeringsresultaten visade på en stor variation mellan de olika kärren, med en tämligen jämn fördelning från fina öppna rikkärr utan stort behov av åtgärder till kärr med akut restaureringsbehov.

Statusen för rikkärren i skyddade områdena var generellt bättre än i de oskyddade områdena även om det finns kärr med trängande behov av vård även där.

Kontakt