Risk för vattenbrist i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Regional handlingsplan för klimatanpassning

Om publikationen

Löpnummer:
2014:14
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
48
Publikationstyp:
Strategi
Regional handlingsplan för klimatanpassning

Handlingsplanens syfte är att bli en vägledning för det fortsatta lokala och regionala klimatanpassningsarbetet. Målet med handlingsplanen är att hjälpa länet att aktivt möta klimatförändringen, det vill säga minska sårbarheter och tillvarata möjligheter för att utveckla ett långsiktigt robust samhälle.

Handlingsplanen är uppdelad i två delar, där den första delen beskriver länets klimatanpassningsarbete och utvalda fokusområden. I del 2 presenteras målbilder och åtgärder. Del två ska ses som dynamisk och möjlig att revidera allteftersom åtgärderna genomförs och nya åtgärder identifieras.

Det första upplagan av handlingsplanen togs fram till 2014, under 2016 genomfördes en revidering och det är de senaste dokumenten du hittar här.

Regional handlingsplan för klimatanpassning i Uppsala län - del 1 Pdf, 15.8 MB.

Regional handlingsplan för klimatanpassning i Uppsala län - del 2 Pdf, 10.4 MB.

Kontakt