Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet & havs- och fiskeriprogrammet

Om publikationen

Löpnummer: 2015:04

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1400-4712

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 278

Publikationstyp: Rapport

Rapportframsidan i miniatyr

Gäller 2014-2020
(reviderad 2016, 2017, 2018, 2019 och 2020)

En levande, smart och hållbar landsbygd i Uppsala län är målet för arbetet med landsbygdsutvecklingen i vårt län. Landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet är två av pusselbitarna för att nå målet. Dessa bidrar till EU:s tillväxtstrategi EU 2020 för en smart och hållbar ekonomi med hög sysselsättning, god produktivitet och stor social sammanhållning.

Den regionala handlingsplanen visar hur Länsstyrelsen arbetar med programmen i länet och används som underlag vid prioritering och urval av ansökningar. Det viktigaste redskapet i genomförandet av handlingsplanen är en bra kontakt mellan Länsstyrelsen och alla som kan söka stöd, samt de organisationer och föreningar som kan sprida information om möjligheterna att söka stöd. Resultat från olika projekt och goda exempel kan inspirera till innovativa lösningar i länet.

Kontakt