Planeringsunderlag för anläggning och restaurering av våtmarker i odlingslandskapet i Uppsala län

Om publikationen

Löpnummer: 2012:1

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 104

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Planeringsunderlag för anläggning och restaurering av våtmarker i odlingslandskapet i Uppsala län

Syftet med ett planeringsunderlag är att man i framtiden genom uppsökande verksamhet och
rådgivning lättare ska kunna styra våtmarks­anläggningar till rätt plats i landskapet.

I det här planeringsunderlaget ligger fokus på vattenrening, biologisk mångfald och historiska
våtmarkslägen. Det är viktigt att framhålla att det kan finnas många lämpliga lokaler för
våtmarks­anläggning som inte tas upp i det här planeringsunderlaget.

Våtmarker bör anläggas dels i historiska lägen, dels i nya lägen där de anses göra stor nytta för näringsretention (sedimentations­dammar) och eller för att gynna biologisk mångfald.

Kontakt