Övergripande riktlinjer för skötseln av kronhjortsstammen i Uppsala län

Om publikationen

Löpnummer:
2014:15
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
8
Publikationstyp:
Annan

Viltförvaltningsdelegationen i Uppsala län beslutade i juni 2014 om övergripande riktlinjer för skötseln av kronhjortsstammen i Uppsala län. Dokumentet ska vara ett stöd för såväl kronhjortsskötselområden som Länsstyrelsen. Målet är en livskraftig kronhjortsstam av hög kvalitet som är i balans med betesresurserna. Kronhjortsstammens storlek ska genom lämplig avskjutning anpassas till betestillgång, de areella näringarna och trafiksäkerheten.

Kontakt