Övergripande riktlinjer för skötseln av kronhjortsstammen i Uppsala län

Om publikationen

Löpnummer: 2014:15

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1400-4712

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 8

Publikationstyp: Annan

Viltförvaltningsdelegationen i Uppsala län beslutade i juni 2014 om övergripande riktlinjer för skötseln av kronhjortsstammen i Uppsala län. Dokumentet ska vara ett stöd för såväl kronhjortsskötselområden som Länsstyrelsen. Målet är en livskraftig kronhjortsstam av hög kvalitet som är i balans med betesresurserna. Kronhjortsstammens storlek ska genom lämplig avskjutning anpassas till betestillgång, de areella näringarna och trafiksäkerheten.

Kontakt