Övergripande riktlinjer för förvaltningen av vildsvinsstammen i Uppsala län

Om publikationen

Löpnummer:
2015:03
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
10
Publikationstyp:
Strategi
Övergripande riktlinjer för förvaltningen av vildsvinsstammen i Uppsala län

Viltförvaltningsdelegationen i Uppsala län beslutade i maj 2015 om övergripande riktlinjer för skötseln av vildsvinsstammen i Uppsala län. Dokumentet ska vara ett stöd för såväl markägare, jägare som länsstyrelsen. Vildsvinsstammens storlek ska genom lämplig avskjutning anpassas till de areella näringarna och trafiksäkerheten.

Kontakt