Övergripande riktlinjer för förvaltningen av vildsvinsstammen i Uppsala län

Om publikationen

Löpnummer: 2015:03

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1400-4712

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 10

Publikationstyp: Strategi

Övergripande riktlinjer för förvaltningen av vildsvinsstammen i Uppsala län

Viltförvaltningsdelegationen i Uppsala län beslutade i maj 2015 om övergripande riktlinjer för skötseln av vildsvinsstammen i Uppsala län. Dokumentet ska vara ett stöd för såväl markägare, jägare som länsstyrelsen. Vildsvinsstammens storlek ska genom lämplig avskjutning anpassas till de areella näringarna och trafiksäkerheten.

Kontakt