Nätprovfiske i Gårdskärskusten 2016

Om publikationen

Löpnummer:
2017:14
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Rapport
Rapportomslag till meddelandeserie 14-2017

Under år 2016 gjorde Länsstyrelsen en kartläggning av marina naturvärden som ett underlag för bildande av Gårdskärskustens naturreservat i Älvkarleby och Tierps kommuner, finansierat genom Havs- och vattenmiljöanslaget. Områdets havsareal är 4 400 hektar varav omkring hälften är grundare är 6 m och maxdjupet är ca 15 m.

I denna rapport beskrivs resultaten från ett provfiske i området runt Själgrund enligt metoden Djupstratifierat provfiske med nordiska kustöversiksnät. Fisksamhället var normalt för regionen, med 15 fångade arter varav abborre, gers och strömming dominerade.

Resultatet från provfisket lagras hos nationell datavärd och kan användas vid uppföljning av fisksamhället i det blivande naturreservatet. Under 2016 genomfördes även ett yngelprovfiske, kartläggning av bottensamhällen och en sammanställning av botaniska värden i Gårdskärskusten, se rapport 2017:12, 2017:18 och 2017:22.

Kontakt