Mosippsinventering 2007-2008

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 12

Publikationstyp: Rapport

Utifrån tidigare fynd av mosippa bland annat från Floraväkteriet, har en återinventering genomförts under 2007-2008 inom Uppsala län.

Kontakt