Mosippsinventering 2007-2008

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
12
Publikationstyp:
Rapport

Utifrån tidigare fynd av mosippa bland annat från Floraväkteriet, har en återinventering genomförts under 2007-2008 inom Uppsala län.

Kontakt