Miljömål för Uppsala län 2008-2010

Om publikationen

Löpnummer:
2008:15
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
2
Publikationstyp:
Rapport
2008 15

Här presenteras de miljömål som gäller för Uppsala län år 2008-2010.


Länsstyrelsen ska som statlig myndighet arbeta för att nå dessa mål. Vår förhoppning är att länets kommuner, företag och andra aktörer också tar stöd i målen i sitt fortsatta miljöarbete.

Kontakt