Miljömål för Uppsala län 2008-2010

Om publikationen

Löpnummer: 2008:15

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1400-4712

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 2

Publikationstyp: Rapport

2008 15

Här presenteras de miljömål som gäller för Uppsala län år 2008-2010.


Länsstyrelsen ska som statlig myndighet arbeta för att nå dessa mål. Vår förhoppning är att länets kommuner, företag och andra aktörer också tar stöd i målen i sitt fortsatta miljöarbete.

Kontakt