Medeltid i Uppsala län – uppdragsarkeologisk kunskapsöversikt 2013

Om publikationen

Löpnummer: 2014:07

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1400-4712

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 170

Publikationstyp: Annan

Medeltid i Uppsala län

Föreliggande kunskapsunderlag utgår främst från uppdragsarkeologiska undersökningar under de senaste två årtiondena av medeltida lämningar i Uppsala län. Mer begränsade utblickar har också gjort i angränsande län.

Till skillnad från de kunskapsunderlag som behandlar sten-, brons- och järnålder har i föreliggande kunskapsunderlag inte artiklarna i E4-publikationerna varit i fokus av förklarliga skäl; medeltida lämningar har endast berörts i liten utsträckning i samband med detta projekt. Istället har arkeologiska rapporter varit den huvudsakliga källan till att beskriva ett kunskapsläge. Syntetiserande och fördjupade artiklar med utgångspunkt från uppdragarkeologi i Mälarområdet har med undantag för städerna, endast undantagsvis berört medeltid. Teoretiska perspektiv och frågor har utgått ifrån avhandlingar och vetenskapliga artiklar.

Kontakt