Mätkampanj 2010, Norra Östersjöns vattendistrikt. Fria vattenmassan – växtplankton.

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår:

Sidantal: 30

Publikationstyp: Rapport

Mätkampanj 2010, Norra Östersjöns vattendistrikt. Fria vattenmassan – växtplankton.

Länsstyrelserna i Uppsala, Stockholms och Södermanlands län genomförde under sommaren 2010 en undersökning av växtplankton i Svealands kustvatten, från Lövstabukten i Norduppland genom Stockholms skärgård ner till i Sillöfjärden i Södermanland. I den här rapporten presenteras resultaten från analyser av växtplankton, klorofyll och vattenkemi vid 26 provplatser.

Kontakt