Människans avtryck i landskapet – resultat från tre säsongers fornminnesinventeringar förstärker bilden av äldre bebyggelse längs samtida vattenleder

Om publikationen

Löpnummer: 2014:03

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1400-4712

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 72

Publikationstyp: Rapport

Människans avtryck i landskapet – resultat från tre säsongers fornminnesinventeringar förstärker bilden av äldre bebyggelse längs samtida vattenleder

Rapporten är en sammanställning av tre fornminnesinventeringar som genomförts i norra Uppland under 2011-2013.

Kontakt