Människans avtryck i landskapet – resultat från tre säsongers fornminnesinventeringar förstärker bilden av äldre bebyggelse längs samtida vattenleder

Om publikationen

Löpnummer:
2014:03
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
72
Publikationstyp:
Rapport
Människans avtryck i landskapet – resultat från tre säsongers fornminnesinventeringar förstärker bilden av äldre bebyggelse längs samtida vattenleder

Rapporten är en sammanställning av tre fornminnesinventeringar som genomförts i norra Uppland under 2011-2013.

Kontakt