Mälarens och Saltsjöns framtid i ett brett perspektiv – dricksvatten, bebyggelse, ekosystem

Om publikationen

Löpnummer:
2013:8
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-561-2
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
70
Publikationstyp:
Rapport
Omslagsbild

Mälarens och Saltsjöns framtid är en av Mälarregionens strategiskt mest angelägna frågor. Förutom vattnets kvalitet handlar det om samhällets möjlighet att på ett hållbart sätt kunna utvecklas kring Mälaren och Saltsjön. Det är en utmaning som innebär känsliga sammanvägningar mellan samhällets behov och ekosystemens uthållighet. Mälarens och Saltsjöns framtid i ett brett perspektiv – dricksvatten, bebyggelse, ekosystem är en första kartläggning av vilka analyser och kompetenser som behövs för att fortsätta utreda de framtida förutsättningarna för Mälaren som dricksvattentäkt.

Kartläggningen är ett samarbete mellan länsstyrelserna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland och Örebro och ingår i myndigheternas klimatanpassningsarbete. Kartläggningen utgör den första av sex föreslagna utredningsfaser i den skrivelse till regeringen som länsstyrelserna lämnade i oktober 2012. Arbetet är en fortsättning på förstudien Mälaren om 100 år – förstudie om dricksvattentäkten Mälaren i framtiden  som lyfte frågan om Mälaren som dricksvattentäkt under nästa sekel.

Kontakt