Mälaren om 100 år - förstudie om dricksvattentäkten Mälaren i framtiden

Om publikationen

Löpnummer:
2011:11
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-448-6
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
44
Publikationstyp:
Rapport
Omslagsbild

Länsstyrelsen fick år 2009 regeringens uppdrag att samordna arbetet på regional nivå med anpassning till ett förändrat klimat. Denna förstudie är ett samarbete mellan länen kring Mälaren på uppdrag från respektive landshövding – Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland och Örebro län – och ingår i Länsstyrelsernas klimat anpassningsarbete.

Rapporten syftar till att lyfta frågan om klimatförändringar med fokus på havsnivåhöjning med konsekvenser för Mälaren som dricksvattentäkt på lång sikt. Rapporten tar kortfattat upp några av de frågeställningar som kan bli aktuella om havet stiger så mycket att nivåskillnaden mellan Mälaren och Saltsjön minskar eller försvinner. Blir ett sådant scenario verklighet är det många frågor som behöver besvaras, till exempel: Ska Mälaren åter bli en havsvik? Kan vi höja Mälarens nivå för att förhindra saltvatten inträngning? Finns det alternativa vattentäkter? Kan vi skydda Mälaren genom barriärer i Stockholms skärgård?

Kontakt