Mälardalens unika parklindar - en skötselvägledning

Om publikationen

Löpnummer: 2010:12

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1400-4712

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 40

Publikationstyp: Rapport

Mälardalens unika parklindar - en skötselvägledning

Mälardalens bestånd av parklind är unikt i Europa. Parklinden är en korsning mellan skogslind och bohuslind som använts i park- och trädgårdsanläggningar alltsedan 1600-talet. Trädet är särskilt lämpat för ändamålet genom det raka växtsättet och dess beskärningstålighet.

Parklinden utgör ett grundläggande element i många av våra parker och alléer, framför allt i herrgårds- och slottsanläggningar kring Mälaren. Idag är dock träden åldriga och inte sällan skadade till följd av felaktig eller
bristfällig skötsel. I många fall saknas det även strategier för hur man på lång sikt ska sköta och föryngra anläggningarnas lindbestånd.

Länsstyrelserna kring Mälaren har gått samman för att gemensamt ta fram en enkel vägledning med råd angående skötsel och föryngring av parklind i Mälardalen.

Det är vår förhoppning att denna vägledning ska vara till nytta för alla som äger eller förvaltar miljöer där lindar ingår.

Kontakt