Linnéminnena i Uppsala län - hållbara besöksmål?

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
81
Publikationstyp:
Rapport
Linnéminnena i Uppsala län

Rapport från projektet "Utveckla besöksnäringen utifrån Linnés platser - en förstudie".

Länsstyrelsen i Uppsala län avser att, utifrån ett besöksnäringsperspektiv, undersöka de områden som finns kopplade till Linnéminnena i länet. Carl von Linnés platser i Uppsala län har potential att bli större besöksmål med fler internationella besökare än vad de är idag.

Insatser har gjorts för att främja näringen kring Linnés platser men trots det har inte utvecklingen skett i den omfattning som involverade aktörer hoppats på. Sverige har till Unesco annonserat planer på att nominera ett världsarv på temat ”The Rise of Systematic Biology”, där en rad natur- och kulturmiljöer från olika håll i världen ingår. De svenska delarna består av platser där Carl von Linné (1707–1778) var vetenskapligt verksam. Merparten av dessa platser ligger i Uppsala län.

Vid ett eventuellt kommande världsarv krävs en exportmogen destination som kännetecknas av hög kvalitet och en bra samordning mellan berörda aktörer inom bland annat natur- och kulturmiljövård, turism- och besöksnäring samt samhällsplanering.

Kontakt