Länsstyrelsens geografiska områdesansvar - Vägledning för utövande

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 45

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsens geografiska områdesansvar - Vägledning för utövande

Geografiskt områdesansvar finns i det svenska krisberedskapssystemet på nationell, regional och lokal nivå. Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig på den regionala nivån och har därför en sammanhållande och stödjande roll inom krisberedskap och civilt försvar i länet.

För att utöva sitt geografiska områdesansvar behöver länsstyrelsen ta en aktiv roll i såväl det förebyggande och förberedande arbetet i länet, som vid hantering av inträffade samhällsstörningar.

Kontakt