Länsplan för värdefulla lövskogsmiljöer i Uppsala län - för vitryggig hackspett med följearter

Om publikationen

Löpnummer:
2017:04
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Rapport
Rapportomslag till meddelandeserie 04-2017

Länsplanen visar var det finns kända lövskogsvärden i Uppsala län. Under perioden 2006 – 2014 har områden inom ett 30-tal trakter inventerats. Tillsammans med de skyddade vitryggsskogarna utgör dessa en stor del av de skogar vars skötsel kan avgöra framtiden för vitryggig hackspett i länet och landet. Sammanställningen är redan idag ett bra underlag för planering och utförande av åtgärder. Det ska dock inte ses som en komplett förteckning över lövskogar i länet. Det finns god potential att komplettera länsplanen med hjälp av exempelvis fjärranalys.

Kontakt