Landskapsplan för väddnätfjäril i Älvkarleby kommun

Om publikationen

Löpnummer:
2016-02
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
74
Publikationstyp:
Rapport
Rapportframsidan i miniatyr

Väddnätfjäril omfattas av ett åtgärdsprogram för hotade arter. Åtgärdsprogram fastställs av Naturvårdsverket men länsstyrelsen är ansvarig för att koordinera arbetet med åtgärdsprogram i respektive län.

Framtagandet av denna landskapsplan är en del i arbetet med åtgärdsprogrammet för väddnätfjäril. Landskapsplanen har tagits fram av Upplandsstiftelsen i samarbete med Naturskyddsföreningen på uppdrag av länsstyrelsen.

Kontakt