Landskapsplan för väddnätfjäril i Älvkarleby kommun

Om publikationen

Löpnummer: 2016-02

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1400-4712

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 74

Publikationstyp: Rapport

Rapportframsidan i miniatyr

Väddnätfjäril omfattas av ett åtgärdsprogram för hotade arter. Åtgärdsprogram fastställs av Naturvårdsverket men länsstyrelsen är ansvarig för att koordinera arbetet med åtgärdsprogram i respektive län.

Framtagandet av denna landskapsplan är en del i arbetet med åtgärdsprogrammet för väddnätfjäril. Landskapsplanen har tagits fram av Upplandsstiftelsen i samarbete med Naturskyddsföreningen på uppdrag av länsstyrelsen.

Kontakt