Kustfågelinventeringen i Uppsala län 2002-2003

Om publikationen

Löpnummer:
2005:06
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2005
Sidantal:
23
Publikationstyp:
Rapport
Kustfågelinventering i Uppsala län 2002 och 2003

Under år 2002 och 2003 genomfördes en heltäckande inventering av kustens häckande sjöfåglar från gränsen mot Gävleborgs län i norr till länsgränsen mot Stockholms län i söder. Totalt inventerades en yta på 830 km2.

Kontakt