Kustfågelinventeringen i Uppsala län 2002-2003

Om publikationen

Löpnummer: 2005:06

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1400-4712

Publiceringsår: 2005

Sidantal: 23

Publikationstyp: Rapport

Kustfågelinventering i Uppsala län 2002 och 2003

Under år 2002 och 2003 genomfördes en heltäckande inventering av kustens häckande sjöfåglar från gränsen mot Gävleborgs län i norr till länsgränsen mot Stockholms län i söder. Totalt inventerades en yta på 830 km2.

Kontakt