Kunna, våga och vilja

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
45
Publikationstyp:
Rapport
Kunna, våga och vilja omslag

En analys av äldres behov av och förutsättningar för att använda digitala betaltjänster.

Den här rapporten är resultatet av en behovsanalys som genomfördes under mars till augusti 2019. Bakgrunden till undersökningen är att länsstyrelsen uppmärksammat att många äldre upplever en sämre tillgång till grundläggande betaltjänster än andra i samhället.

En insats för att öka tillgången till betaltjänsterna är att öka äldres användande av digitala betaltjänster – för att göra det fysiska avståndet till exempelvis ett kontantuttag mindre viktigt.

Syftet med projektet var att utreda vilka behov som äldre har av och förutsättningar som är viktiga för att öka användandet av digitala betaltjänster.

Kontakt