Koldioxidbudget för Uppsala län 2020-2040

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
16
Publikationstyp:
Rapport
Koldioxidbudget för Uppsala län

Den globala koldioxidbudgeten är den begränsade totala
mängd koldioxid, det utsläppsutrymme, som kan
släppas ut till atmosfären för att klara ett visst temperaturmål.

Den globala koldioxidbudgeten kan brytas ner,
fördelas, i tid och rum, och uttryckas som lokala årliga
koldioxidbudgetar. Det är detta arbete som gjorts i
detta projekt för svenska kommuner och län år 2020-
2040. Därefter måste utsläppen fortsätta att sjunka.

Kontakt