Klimatförändringars inverkan på Sveriges livsmedelsproduktion - en vägledning vid framtagande av regionala livsmedelsstrategier

Om publikationen

Löpnummer: 2017:06

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1400-4712

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 35

Publikationstyp: Rapport

Rapportomslag till meddelandeserie 06-2017

Denna rapport är en vägledning och ett stöd i framtagande av regionala livsmedels­strategier och långsiktig planering av livsmedels­produktion. Rapporten är ett kunskaps- och processtöd som belyser när och hur konsekvenser av klimat­förändringarna bör vägas in i arbetet med att ta fram en långsiktigt hållbar livsmedels­strategi i en tid med klimat­förändringar. I rapporten finns även tips på vidare läsning och fördjupning.

Kontakt