Klimatförändringars inverkan på Sveriges livsmedelsproduktion - en vägledning vid framtagande av regionala livsmedelsstrategier

Om publikationen

Löpnummer:
2017:06
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
35
Publikationstyp:
Rapport
Rapportomslag till meddelandeserie 06-2017

Denna rapport är en vägledning och ett stöd i framtagande av regionala livsmedels­strategier och långsiktig planering av livsmedels­produktion. Rapporten är ett kunskaps- och processtöd som belyser när och hur konsekvenser av klimat­förändringarna bör vägas in i arbetet med att ta fram en långsiktigt hållbar livsmedels­strategi i en tid med klimat­förändringar. I rapporten finns även tips på vidare läsning och fördjupning.

Kontakt