Klimatanpassning i fysisk planering – Vägledning från länsstyrelserna

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 978-91-86533-61-8

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 164

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Omslagsbild

Sveriges länsstyrelser har gemensamt tagit fram en vägledning för hur kommuner kan arbeta med klimatanpassning i den fysiska planeringen.

Kontakt