Klimatanpassning i fysisk planering – Vägledning från länsstyrelserna

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-86533-61-8
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
164
Publikationstyp:
Planeringsunderlag
Omslagsbild

Sveriges länsstyrelser har gemensamt tagit fram en vägledning för hur kommuner kan arbeta med klimatanpassning i den fysiska planeringen.

Kontakt