Klimat- och sårbarhetsanalys för Uppsala län 2009. Framtida klimatförändringar och dess konsekvenser

Om publikationen

Löpnummer:
2009:12
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
78
Publikationstyp:
Rapport
2009 12

Syftet med denna analys är att beskriva de förväntade klimatförändringarna i Uppsala län fram till år 2100 från ett regionalt och globalt perspektiv. Analysen beskriver också konsekvenserna av klimatförändringarna och hur dessa kommer att påverka samhället och dess medborgare.

Meningen är att analysen ska användas som underlagsrapport i det pågående arbetet med samhällsanpassningar till det förändrade klimatet.

Kontakt