Klimat- och energistrategi för Uppsala län 2011

Om publikationen

Löpnummer:
2011:17
Diarienummer:
420-5371-11
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
84
Publikationstyp:
Strategi
Klimat- och energistrategi  för Uppsala län 2011

I den här klimat- och energistrategin har vi utgått från att det viktigaste för att kunna minska vår klimatpåverkan är att få till stånd en snabb och uthållig minskning av våra växthusgaser. Vi behöver då förändra vår samhällsstruktur, minska vår energianvändning och övergå till en större andel förnybara bränslen.

Vi berättar här vilka möjligheter vi ser i Uppsala län att kunna åstadkomma detta och vår vision för arbetet. Vi har också tittat på de områden som genererar de största växthusgasutsläppen och utsett åtta områden dit vi tänker fokusera resurser för att åstadkomma en minskning.

Strategin har utformats på Regeringens uppdrag och har tagits fram i samarbete med olika offentliga och privata aktörer i länet och i nära samarbete med utvecklingen av Regionaförbundets regionala utvecklingsprogram.

Kontakt