Kartläggning av marina naturvärden Slätön-Medholma naturreservat. Beskrivning av förekommande arter och naturtyper

Om publikationen

Löpnummer: 2018:03

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1400-4712

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 64

Publikationstyp: Rapport

Rapportomslag till meddelandeserie 03 2018

Rapporten redovisar en kartläggning av marina naturvärden i Slätön-Medholma naturreservat i Östhammar kommun, Uppsala län.

Kartläggningen utfördes genom fältinventeringar samt genom sammanställning av befintlig kunskap från tidigare undersökningar i området. Uppdraget omfattade även en avgränsning av marina Natura 2000-naturtyper. Kartläggningen utfördes 2017 av Naturvatten AB och Hydrophyta Ekologikonsult på uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala län.

Kontakt