Kalkbarrskogar i Uppsala län – 13 års erfarenheter

Om publikationen

Löpnummer:
2017:20
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
156
Publikationstyp:
Rapport
Rapportomslag till meddelandeserie 20-2017

Kalkbarrskogar är sällsynta. Uppland, Gotland och Jämtland har mest av denna naturtyp, som ett bra svampår är fulla av ovanliga svampar. Kalkbarrskogen är därför en ansvarsnaturtyp för Uppsala län. Förutom svampar är orkidéer en av kalkbarrskogens specialitéer. Till skillnad från många andra skogar är kalkbarrskogen inte känd för sina värden knutna till död ved – här är värdena knutna till levande träd och en kontinuitet av barrträd. Kalkbarrskogen lever, i synnerhet om den betas, naturvårdsbränns eller på annat sätt har en lagom hög markstörning som gynnar etablering av svampar och orkidéer samt uppkomst av fruktkroppar.

Denna rapport sammanställer de tankar, resultat och frågeställningar som uppkom i ett projekt som Länsstyrelsen drev från år 2010 (SVAMPSKOG) samt en del övrigt arbete med kalkbarrskogar som har gjorts av Länsstyrelsen i Uppsala län sedan år 2003. Länsstyrelsen hoppas att sammanställningen ska komma till nytta och användning även i andra län.

Kontakt