Inventering av vegetationsklädda bottnar i Gräsö östra skärgård 2019

Om publikationen

Löpnummer:
1
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
Inget värde angivet
Publikationstyp:
Rapport
Inventering av vegetationsklädda bottnar i Gräsö östra skärgård 2019

Länsstyrelsen i Uppsala län vill komplettera uppföljningen av marina bevarandemål i
naturreservatet Gräsö östra skärgård med regelbundna undersökningar av vegetationen på havsbottnarna. I detta syfte dykinventerades ett antal lokaler öster
om Gräsö i månadsskiftet september-oktober 2019.

Kontakt