Inventering av vegetationsklädda bottnar i Gräsö östra skärgård 2019

Om publikationen

Löpnummer: 1

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2020

Sidantal:

Publikationstyp: Rapport

Inventering av vegetationsklädda bottnar i Gräsö östra skärgård 2019

Länsstyrelsen i Uppsala län vill komplettera uppföljningen av marina bevarandemål i
naturreservatet Gräsö östra skärgård med regelbundna undersökningar av vegetationen på havsbottnarna. I detta syfte dykinventerades ett antal lokaler öster
om Gräsö i månadsskiftet september-oktober 2019.

Kontakt