Inventering av vedlevande skalbaggar på lindar i Södermanlands, Uppsala och Västmanlands län

Om publikationen

Löpnummer: 2010:05

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1400-4712

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 92

Publikationstyp: Rapport

2010 05

27 lokaler med gamla lindar i Södermanlands, Uppsala och Västmanlands län inventerades på vedlevande skalbaggar.

Det primära målet var att inventera skalbaggar som omfattas av åtgärdsprogrammet (ÅGP) för skalbaggar på
skogslind.

Inventeringen genomfördes med fönsterfällor och fallfällor i fyra träd på varje lokal.

Kontakt