Inventering av vedlevande skalbaggar på lindar i Södermanlands, Uppsala och Västmanlands län

Om publikationen

Löpnummer:
2010:05
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
92
Publikationstyp:
Rapport
2010 05

27 lokaler med gamla lindar i Södermanlands, Uppsala och Västmanlands län inventerades på vedlevande skalbaggar.

Det primära målet var att inventera skalbaggar som omfattas av åtgärdsprogrammet (ÅGP) för skalbaggar på
skogslind.

Inventeringen genomfördes med fönsterfällor och fallfällor i fyra träd på varje lokal.

Kontakt