Inventering av undervattensvegetation i sötvatten i naturreservatet Hållnäskusten, Uppsala län

Om publikationen

Löpnummer:
2012:03
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Rapport
2012 03

Länsstyrelsen har låtit inventera undervattensvegetation sötvattensmiljöer i naturreservatet Hållnäskusten.

Syftet med undersökningarna är att förbättra kunskaperna om limniska naturvärden i reservatet och framför allt dokumentera förekomsten av olika kransalgsarter.

Inventeringar och rapportsammanställning har genomförts av Gustav Johansson, Hydrophyta Ekologikonsult.

Arbetet har finansierats av Länsstyrelsens miljöenhet genom riktade medel för bevarande av limniska miljöer. Resultaten bidrar med viktig kunskap om länets undervattensmiljöer.

Kontakt