Inventering av svartoxe i Uppsala län och Norrtälje kommun 2006-2008

Om publikationen

Löpnummer:
2010:10
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
34
Publikationstyp:
Rapport
2010 10


Under 2006-2008 inventerades svartoxe i Uppsala län (utom i Heby kommun), samt Norrtälje kommun. Syftet med inventeringen var i första hand att försöka hitta nya lokaler för svartoxe.
 

 

Kontakt