Inventering av svartoxe i Uppsala län och Norrtälje kommun 2006-2008

Om publikationen

Löpnummer: 2010:10

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1400-4712

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 34

Publikationstyp: Rapport

2010 10


Under 2006-2008 inventerades svartoxe i Uppsala län (utom i Heby kommun), samt Norrtälje kommun. Syftet med inventeringen var i första hand att försöka hitta nya lokaler för svartoxe.
 

 

Kontakt