Inventering av spindlar och skalbaggar i 11 rikkärr i Uppsala län

Om publikationen

Löpnummer:
2011:01
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
26
Publikationstyp:
Rapport
Inventering av spindlar och skalbaggar i 11 rikkärr i Uppsala län

Denna rapport har tillkommit som ett led i arbetet med det nationella åtgärdsprogrammet för bevarande av rikkärr (Naturvårdsverkets rapport 5601, 2006).

Åtgärdsprogrammet är framtaget i syfte att genom riktade åtgärder förbättra situationen för Sveriges rikkärr. Programmet syftar också till att stimulera kunskapsuppbyggnad om de arter som är knutna till rikkärren, bland annat genom inventeringar. Rikkärren är artrika myrar med en hög biologisk mångfald. Trots detta är rikkärren en naturtyp som hittills i naturvårdssammanhang fått bristande uppmärksamhet trots att dessa miljöer är hotade, speciellt i södra Sverige.

Kontakt