Inventering av rödlistade vildbin i Uppsala län, 2007-2008

Om publikationen

Löpnummer: 2010:7

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1400-4712

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 104

Publikationstyp: Rapport

Inventering av rödlistade vildbin i Uppsala län, 2007-2008

Rapporten presenterar resultat från tre inventeringar av vildbin i Uppsala län under 2007–2008.

Kontakt