Inventering av rödlistade vildbin i Uppsala län, 2007-2008

Om publikationen

Löpnummer:
2010:7
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
104
Publikationstyp:
Rapport
Inventering av rödlistade vildbin i Uppsala län, 2007-2008

Rapporten presenterar resultat från tre inventeringar av vildbin i Uppsala län under 2007–2008.

Kontakt