Inventering av bottenvegetation i Östhammars skärgård 2009

Om publikationen

Löpnummer: 2010:02

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1400-4712

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 38

Publikationstyp: Rapport

2010 02

Denna undersökning utgör en del av projektet Återkommande mätkampanj 2009, Makrofytövervakning, inom Naturvårdsverkets nationella miljöövervakning (avtalsnummer 223 0911, diarienummer 235-4593-09M).

Målsättningen var att kartlägga bottenvegetationens djuputbredning och täckningsgrad längs en påverkansgradient i Östhammars skärgård. 13 dyktransekter placerades ut från inner- till ytterskärgård genom vattenförekomsterna Östhammarsfjärden, Galtfjärden, Singöfjärden,

Norrfjärden och Östhammars kustvatten. Inventeringen genomfördes 16-19 juli 2009 av Peter Hansson, Håkan Örnmark och Johan Röstlund.

Kontakt