Inventering av bottenvegetation i Östhammars skärgård 2009

Om publikationen

Löpnummer:
2010:02
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
38
Publikationstyp:
Rapport
2010 02

Denna undersökning utgör en del av projektet Återkommande mätkampanj 2009, Makrofytövervakning, inom Naturvårdsverkets nationella miljöövervakning (avtalsnummer 223 0911, diarienummer 235-4593-09M).

Målsättningen var att kartlägga bottenvegetationens djuputbredning och täckningsgrad längs en påverkansgradient i Östhammars skärgård. 13 dyktransekter placerades ut från inner- till ytterskärgård genom vattenförekomsterna Östhammarsfjärden, Galtfjärden, Singöfjärden,

Norrfjärden och Östhammars kustvatten. Inventeringen genomfördes 16-19 juli 2009 av Peter Hansson, Håkan Örnmark och Johan Röstlund.

Kontakt