Inventering av älvängslöpare Platynus longiventris i Dalarnas-, Västmanlands- och Uppsala län 2008

Om publikationen

Löpnummer: 2011:07

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1400-4712

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 56

Publikationstyp: Rapport

2011 07

På uppdrag av länsstyrelserna i Dalarnas-, Västmanlands- och Uppsala län genomfördes under sommaren 2008 en inventering av älvängslöpare, en starkt hotad skalbaggsart.

Kontakt