Inventering av älvängslöpare Platynus longiventris i Dalarnas-, Västmanlands- och Uppsala län 2008

Om publikationen

Löpnummer:
2011:07
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
56
Publikationstyp:
Rapport
2011 07

På uppdrag av länsstyrelserna i Dalarnas-, Västmanlands- och Uppsala län genomfördes under sommaren 2008 en inventering av älvängslöpare, en starkt hotad skalbaggsart.

Kontakt