Idéburen sektors föräldrastödjande verksamhet i Uppsala län – En kartläggning

Om publikationen

Löpnummer:
2016:04
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
26
Publikationstyp:
Rapport
Rapportframsidan i miniatyr

Länsstyrelsen vill med denna kartläggning skapa bättre kännedom om idéburen sektors arbete med stöd till föräldrar i länet och samtidigt verka för en ökad samverkan så alla föräldrar får det stöd de behöver.

Idéburen sektor definieras i kartläggningen som organisationer utanför offentlig sektor och näringsliv, som har någon form av oegennyttig idédrivet uppdrag och inte är vinstdrivande.

Några slutsatser som Länsstyrelsen drar av kartläggningen är att idéburen sektor erbjuder en stor bredd av insatser. Det förutsättningslösa, kravlösa och informella mötet verkar vara idéburen sektors största bidrag. Liksom inom offentlig sektor riktar sig en stor del av arbetet till föräldrar med yngre barn, men undantag finns i Attention och Föräldraföreningen mot narkotika. Ett resultat som överraskade är att det är stor andel pappor som deltar i verksamheterna.

Kontakt