Handlingsprogram för uppdragsarkeologi - syfte och inriktning för arkeologi i Uppsala län

Om publikationen

Löpnummer:
2014:12
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Strategi

I rapporten formuleras vad Länsstyrelsen vill med uppdragsarkeologi i länet och presenteras en plattform som ska fungera som stöd för inriktning av enskilda undersökningar i Länsstyrelsens förfrågningsunderlag de närmaste åren.

Kontakt