Handlingsprogram för uppdragsarkeologi - syfte och inriktning för arkeologi i Uppsala län

Om publikationen

Löpnummer: 2014:12

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1400-4712

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 32

Publikationstyp: Strategi

I rapporten formuleras vad Länsstyrelsen vill med uppdragsarkeologi i länet och presenteras en plattform som ska fungera som stöd för inriktning av enskilda undersökningar i Länsstyrelsens förfrågningsunderlag de närmaste åren.

Kontakt