Grunda marina områden vid Gårdskärskusten och Slada. Inventering och studier av fiskrekrytering och undervattensvegetation somrarna 2004 och 2008

Om publikationen

Löpnummer: 2010:06

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1400-4712

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 52

Publikationstyp: Rapport

2010 06

Syftet med föreliggande studie var att inventera grunda marina miljöer i skärgården längs Gårdskärskusten samt i området runt Slada på östra Hållnäskusten i Norduppland.

Studier genomfördes under 2004 inom ramen för basinventeringen av grunda marina Natura 2000-områden samt under 2008 inom de geografiska områden som ingår i de planerade marina reservat som utreds av Länsstyrelsen i Uppsala län.

Noggranna inventeringar av fiskrekrytering och undervattensvegetation genomfördes under sensommaren i sammanlagt 17 vikar (14 vid Gårdskärs-kusten och 3 vid Slada).

Kontakt