Grunda marina områden vid Gårdskärskusten och Slada. Inventering och studier av fiskrekrytering och undervattensvegetation somrarna 2004 och 2008

Om publikationen

Löpnummer:
2010:06
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
52
Publikationstyp:
Rapport
2010 06

Syftet med föreliggande studie var att inventera grunda marina miljöer i skärgården längs Gårdskärskusten samt i området runt Slada på östra Hållnäskusten i Norduppland.

Studier genomfördes under 2004 inom ramen för basinventeringen av grunda marina Natura 2000-områden samt under 2008 inom de geografiska områden som ingår i de planerade marina reservat som utreds av Länsstyrelsen i Uppsala län.

Noggranna inventeringar av fiskrekrytering och undervattensvegetation genomfördes under sensommaren i sammanlagt 17 vikar (14 vid Gårdskärs-kusten och 3 vid Slada).

Kontakt