Grunda marina områden i Gräsö södra skärgård. Inventering och studier av fiskrekrytering och undervattensvegetation sommaren 2007

Om publikationen

Löpnummer:
2009:01
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
30
Publikationstyp:
Rapport
2009 01

Syftet med föreliggande studie var att inventera grunda marina miljöer i skärgården söder om Gräsö, inom det geografiska område som ingår i det planerade marina reservatet som utreds av Länsstyrelsen i Uppsala län.

Fem vikar valdes ut för noggranna inventeringar av fiskrekrytering och undervattensvegetation under sensommaren. Målsättningen är att resultaten från undersökningen ska kunna ligga till grund för såväl miljöövervakning av grunda marina miljöer som för skydd av skärgården öster och söder om Gräsö.

Vidare är resultaten ett stöd i Länsstyrelsens ärendehandläggning.

Kontakt