Grunda marina områden i Gräsö östra skärgård - Inventering och studier av fiskrekrytering och undervattensvegetation sommaren 2006

Om publikationen

Löpnummer:
2007:03
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
70
Publikationstyp:
Rapport
Omslagsbild

Syftet med föreliggande studie var att översiktligt inventera grunda marina miljöer i skärgården öster och söder om Gräsö, inom det geografiska område som ingår i det planerade marina reservatet som utreds av Länsstyrelsen i Uppsala län.

Med utgångspunkt från översiktsinventeringen valdes ca 20 områden ut som tänkbara objekt för noggranna inventeringar av fiskrekrytering och undervattensvegetation under sensommaren.

Översiktsinventeringen genomfördes 16-18 maj 2006. De 13 vikarna som valdes ut för mer detaljerade studier inventerades under perioden 14-24 augusti 2006 med avseende på vattentemperatur, salthalt, siktdjup, djupförhållanden och påverkansgrad.

Kontakt