Grunda marina miljöer i skärgården öster och söder om Gräsö - Kompletterande sammanställning 2007

Om publikationen

Löpnummer:
2012:05
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport
Omslagsbild

De grunda havsvikarna hör till Östersjöns allra mest värdefulla miljöer. Samtidigt är de också ofta hotade av exploatering och olika typer av mänsklig verksamhet. De grunda vikarna är av avgörande betydelse för många fiskarters fortplantning. Inne i vikarna finns dessutom ofta goda förhållanden för växande fiskyngel i form av skyddande växtlighet, höga vattentemperaturer och god tillgång på föda . I den här studien har Upplandsstiftelsen, på uppdrag från Länsstyrelsen sammanställt den befintliga kunskapen om fiskrekrytering och undervattensvegetation i grunda havsvikar i skärgårdarna öster och söder om Gräsö. Resultaten förbättrar kunskaperna om de här biologiskt viktiga miljöerna och kan därmed hjälpa oss i arbetet med att försöka lösa Östersjöns problem.

Kontakt