Grunda havsvikar längs Sveriges kust

Om publikationen

Löpnummer: 2008:16

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1400-4712

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 72

Publikationstyp: Rapport

Grunda havsvikar läns Sveriges kust

Grunda havsvikar är mycket värdefulla naturmiljöer efter den svenska kusten. De fungerar som barnkammare åt många fiskarter, t.ex. abborre och gädda och här trivs sjöfågel och växter av olika slag.

Vår kunskap om dessa miljöer och deras betydelse för fiskpopulationen i skärgården var länge bristfällig men har under senare tid glädjande nog blivit mycket bättre.

I den här rapporten redovisas resultaten från ett projekt där mellanårsvariationer i undervattensvegetation och fiskyngelproduktion studerats under perioden 2005-2007.

Kontakt