Grunda havsvikar längs Sveriges kust

Om publikationen

Löpnummer:
2008:16
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
72
Publikationstyp:
Rapport
Grunda havsvikar läns Sveriges kust

Grunda havsvikar är mycket värdefulla naturmiljöer efter den svenska kusten. De fungerar som barnkammare åt många fiskarter, t.ex. abborre och gädda och här trivs sjöfågel och växter av olika slag.

Vår kunskap om dessa miljöer och deras betydelse för fiskpopulationen i skärgården var länge bristfällig men har under senare tid glädjande nog blivit mycket bättre.

I den här rapporten redovisas resultaten från ett projekt där mellanårsvariationer i undervattensvegetation och fiskyngelproduktion studerats under perioden 2005-2007.

Kontakt