Gräsö skärgård - en sammanställning av naturvärden

Om publikationen

Löpnummer: 2004:1

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1400-4712

Publiceringsår: 2004

Sidantal: 35

Publikationstyp: Rapport

Gräsö skärgård - en sammanställning av naturvärden

Föreliggande rapport är resultatet av ett praktikarbete som författarna gjorde kring årsskiftet 2002-2003 här på Länsstyrelsen.

Det gör inte anspråk på att vara täckande vare sig vad gäller de rapporter och underlag som samlats in eller de kommentarer och synpunkter som författarna lämnat. Det ger ändå en möjlighet för en bredare läsekrets att orientera sig om delar av det material och underlag som finns om Gräsö skärgård och framför allt dess undervattensmiljöer.

Kontakt