Gräsö skärgård - en sammanställning av naturvärden

Om publikationen

Löpnummer:
2004:1
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2004
Sidantal:
35
Publikationstyp:
Rapport
Gräsö skärgård - en sammanställning av naturvärden

Föreliggande rapport är resultatet av ett praktikarbete som författarna gjorde kring årsskiftet 2002-2003 här på Länsstyrelsen.

Det gör inte anspråk på att vara täckande vare sig vad gäller de rapporter och underlag som samlats in eller de kommentarer och synpunkter som författarna lämnat. Det ger ändå en möjlighet för en bredare läsekrets att orientera sig om delar av det material och underlag som finns om Gräsö skärgård och framför allt dess undervattensmiljöer.

Kontakt