Gräsö östra skärgård – en litteratursammanställning över natur- och kulturvärden

Om publikationen

Löpnummer:
2010:14
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
64
Publikationstyp:
Annan
Gräsö östra skärgård – en litteratursammanställning över natur- och kulturvärden

Denna rapport har tagits inom ett samarbetsprojekt mellan länsstyrelserna i Uppsala och Stockholms län. De båda länsstyrelserna har gemensamt identifierat, läst och diskuterat befintliga underlag om natur- och kulturvärden i Gräsö östra skärgård i Uppsala län och Singö skärgård i Stockholms län.

Förutom att beskriva områdets värden diskuteras även vilka ytterligare undersökningar som behövs, områdets betydelse, vilka skydd området har idag och vilka hot som finns mot värdena.

I rapporten redovisas framför allt det underlag som behandlar Gräsö östra skärgård. Rapporten tar upp rapporter och undersökningar av natur- och kulturvärden i Gräsö östra skärgård och ett urval av den viktigaste litteraturen.

Kontakt