Gårdskär och Fågelsundet - Marin inventering 2007

Om publikationen

Löpnummer: 2008-6

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1400-4712

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 34

Publikationstyp: Rapport

2008-6 Gårdskär och Fågelsundet. Marin inventering 2007

Länsstyrelsen har under 2007 startat ett miljöövervaknings­program för vegetationsklädda bottnar vid länets norra kust. I samband med detta har även ett antal för området typiska undervattensmiljöer inventerats mer översiktligt. I dessa undersökningar har även filmdokumentation av undervattenmiljöerna ingått. Undersökningarna har dels genomförts längs Gårdskärskusten mellan Dalälvens mynning och Mangrund på nordvästra sidan av Lövstabukten dels i området Fågelsundet-Björns skärgård öster om Lövstabukten.

Kontakt