Gårdskär och Fågelsundet - Marin inventering 2007

Om publikationen

Löpnummer:
2008-6
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
34
Publikationstyp:
Rapport
2008-6 Gårdskär och Fågelsundet. Marin inventering 2007

Länsstyrelsen har under 2007 startat ett miljöövervaknings­program för vegetationsklädda bottnar vid länets norra kust. I samband med detta har även ett antal för området typiska undervattensmiljöer inventerats mer översiktligt. I dessa undersökningar har även filmdokumentation av undervattenmiljöerna ingått. Undersökningarna har dels genomförts längs Gårdskärskusten mellan Dalälvens mynning och Mangrund på nordvästra sidan av Lövstabukten dels i området Fågelsundet-Björns skärgård öster om Lövstabukten.

Kontakt